مجله‌های مشهور حسابداری جهان

مأموریت و محتوای مجله
این مجله حسابداران خبره را که در حرفه حسابرسی، بخش صنعت و یا دولت کار می‌کنند و یا در دانشگاه‌ها مشغول تدریس هستند از پیشرفتهای موثر بر حرفه‌شان مطلع می‌کند. این نشریه بر نیازهای اطلاعاتی این افراد به عنوان مشاور، تهیه کننده و مفسر اطلاعات مالی و اقتصادی برای صاحبکاران و کارفرمایان، و به‌عنوان گواهی‌کنندگان مستقل اعتبار اطلاعات، تمرکز دارد.
مجله سی ای مگزین تنوع خدمات ارائه شدنی توسط حسابداران خبره را نشان می‌دهد و محیطی برای تبادل‌نظر، تجزیه‌وتحلیل، مذاکره و انتقادهای سازنده در مورد فعالیتهای موجود و موضوعهای نوپدید در محیط کسب‌وکار پیچیده و به‌طور فزاینده در حال تغییر، به‌وجود می‌آورد.
مجله به چهار بخش آغازین، بخش اصلی، بخش ثابت و بخش آخر تقسیم می‌شود. بخش آغازین شامل شرح حال مختصری از حسابداران خبره با علایق منحصر به فرد، یا فعال در حوزه‌های غیرمتداول کسب‌وکار و همچنین اخبار مورد علاقه اعضا و موضوعهای کلی مربوط به اوضاع کسب‌وکار می‌باشد. این بخش همچنین شامل قسمتهای «پرسش از کارشناس»، «نگاهی به شبکه» (راهنمایی برای کسب‌وکار و حسابداری در اینترنت)، «کارهای در دست» (تجارت و تکنولوژی)، «بازی اعداد»، «ارزش‌افزوده» (مقاله‌های خلاصه شده در مورد موضوعهای مختلف که نسخه کامل آنها در شبکه اطلاع‌رسانی اینترنتی مجله درج شده است) و خبرهایی از حرفه حسابداری است.
بخش اصلی، دامنه گسترده‌ای از موضوعهای مورد علاقه حسابداران خبره را در حوزه‌های گوناگون فعالیت پوشش می‌دهد. به‌عنوان نمونه می‌توان به پیشرفتهای فنی، روندهای کسب‌وکار که بر اعضای حرفه و صاحبکاران آنها تاثیر می‌گذارد و فرصتهای در حال رشد برای حسابداران خبره در بازار جهانی اشاره کرد. ایـن بخـش همچنین شرح حالی از حسابداران خبره که در حیطه کاری‌شان سرامد هستند و حسابداران خبره‌ای که در صنایـع و بخشهـای مختلفـی مثل بهداشت و جنگلداری کار می‌کنند، ارائه می‌دهد.
بخش ثابت مجله حوزه‌هایی مانند خدمات بیمه، قوانین، مالیات، مالیات برای کسب‌وکارهای کوچک، برنامه‌ریزی‌های مالی شخصی، آموزش، ارزشیابی کسب‌وکار و فناوری اطلاعات را پوشش می‌دهد.
بخش پایانی مجله نیز در برگیرنده آگهی‌های طبقه‌بندی شده و راهنماهای حرفه‌ای و همچنین قسمت «دیدگاه» است که نگاهی به روندهای کنونی از دیدگاه اقتصاددانان می‌اندازد.
محتوای مقاله‌ها، صفحه‌آرایی و طول مطالب
بیشتر خوانندگان مجله افرادی هستند که مشغله زیادی دارند و فقط قسمتهایی را می‌خوانند که مستقیماً به آنها مربوط باشد. بنابراین نیاز اولیه مجله فراهم آوردن مقاله‌هایی است که مورد علاقه یا دارای کاربرد برای ایشان باشد. مقاله‌ها باید دارای هدف باشند، برای مثال مطرح کردن یک موضوع، شرح تفصیلی روندی جدید، افشای یک مشکل و یا توضیح یک فن. برای آشنایی بیشتر و بهتر با سبک نشر مجله سی ای مگزین، مطالعه چند نسخه جدید نشریه سودمند خواهد بود.
مقاله‌های اصلی بطور معمول شامل حدود2500 تا3000 کلمه است؛ اگرچه بعضی مطالب مانند شرح‌حال‌ها را می‌توان در فضای کمتری گنجاند اما موضوعات باید تعداد بیشتری از خوانندگان مجله را پوشش دهد. بیشتر مقاله‌های مجله توسط نویسندگان آزاد نوشته می‌شود. بخش ثابت مجله نیز به‌طور معمول از بخش مقاله‌های اصلی کوتاهتر و بر مسایل فنی متمرکز است. حداقل طول مطالب1500 کلمه و حداکثر 2000 کلمه است. سردبیران فنی مجله (که نامشان در سرصفحه ثابت مجله موجود می‌باشد) از پرسشها و خلاصه مقاله‌هایی که از طریق دفتر مجله برایشان ارسال می‌شود، استقبال می‌کنند. بسیاری از مقاله‌های بخش ثابت نیز توسط حسابداران خبره یا دیگر افراد وابسته به حرفه مثل وکلا نوشته می‌شوند.

 

ژورنال آف اکانتنسی

مجله ژورنال آف اکانتنسی (Journal of Accountancy) نشریه برتر انجمن حسابداران رسمی امریکا (AICPA) است که به‌طور مداوم از سال 1905 منتشر می‌شود. مقاله‌ها و مطالب این مجله موضوعهای متنوعی از جمله حسابداری، گزارشگری مالی، حسابرسی، مالیات، برنامه‌ریزی مالی شخصی، فناوری، ارزشیابی کسب‌وکار، پیشرفتهای حرفه‌ای، اخلاق حرفه‌ای، بدهیها، مشاوره، رویه‌های مدیریت، آموزش و موضوعهای تجاری داخلی و بین‌المللی را در بر می‌گیرد.
مجله ژورنال آف اکانتنسی با داشتن 388000 مشترک، بیش از جمع دیگر نشریه‌های حسابداری، در میان تصمیمگیرندگان مالی، خواننده دارد.
به‌طور تقریب نیمی از خوانندگان مجله از جمله حسابرسان، متخصصان مالیات و مشاوران مالی، در موسسه‌های حسابرسی بخش خصوصی مشغول به‌کار هستند و10 درصد هم از کارکنان دولتی، استادان و دانشجویان هستند.
نوشتن مقاله برای مجله
نویسندگان قبل از ارائه نوشته باید نظرات خود را با سردبیر ارشد مطرح کنند و یا یک خلاصه یک صفحه‌ای از مقاله پیشنهادی را ارائه دهند. خلاصه ارسالی، باید مفهوم مقاله را بیان کند، بر نکات اصلی تاکید داشته باشد، مثالهای کاربردی ارائه دهد و خوانندگان هدف را توصیف کند.
از آنجایی که خوانندگان مجله در بخش‌های مختلفی از حرفه کار می‌کنند و به موضوعات متنوعی علاقه دارند، مقاله‌ها باید به یک موضوع از زوایای مختلف بپردازد و بر شرایط و کاربردهای حرفه‌ای تمرکز کند.
مجله، در زمان تصمیمگیری برای چاپ یک مقاله، بررسی می‌کند که اطلاعات آن جدید، بهنگام و دارای اعتبار فنی بوده و اینکه چگونه این اطلاعات به یک حسابدار رسمی کمک می‌کند تا موفق باشد و سرانجام آیا این نظرات را می‌توان به مرحله عمل رساند.
ستون‌ها
مجله حسابداری مقاله‌های ارائه شده برای موارد زیر را قبول می‌کند:
لیست وارسی: پیشنهادهای کاربردی برای حسابداران رسمی در مورد یک موضوع مربوط به گرایش موضوعی مجله در آن ماه (مراجعه به تقویم گرایشهای موضوعی شماره‌های آینده سودمند است). لیست وارسی شامل عنوانهای کارهایی است که در ادامه یک مقدمه کوتاه می‌آید، و حداکثر تا 700 کلمه.
موضوعهای مالیاتی: خلاصه اخبار و بحثهای مربوط به آرای مالیاتی، تا 500 کلمه.
سخن آخر: نگاهی دقیق‌تر به برخی افراد کنجکاو، آرزومند و مبتکر و خلاق درون انجمن حسابداران رسمی امریکا. مطالب ارسال شده در توصیف اعضای انجمن باید به صورت اول شخص نوشته و از نقل قول‌های مستقیم از سوی همان عضو انجمن استفاده شود. از پیشنهاد و معرفی کاندیداها برای این مطلب استقبال می‌شود؛ تا 700 کلمه.
مقاله‌های اصلی
مقاله‌های اصلی در مجله حسابداری به چند بخش تقسیم می‌شوند:
کاربردی: این مقاله‌ها به مشکلات کسب‌وکار می‌پردازند و راه‌حل‌های واقعی یا نمونه‌های فرضی و مطالعات موردی مورد نیاز را پیشنهاد می‌دهند. «ابتدا یک طرح بریزیم» مندرج در شماره اکتبر 2006، صفحه 79، و «بهترین روشها در حسابرسی بر پایه شواهد»، مندرج در شماره آوریل 2006، صفحه 43 نمونه‌ای از این مقاله‌هاست.
شرکتی: این مقاله‌ها تمام جنبه‌های مالیه شرکتی، از هزینه‌یابی تا استراتژی و راهبرد را موشکافی می‌کنند. مقاله‌های «الفبای سفارش کار»، مندرج در شماره آوریل 2007، صفحه 40، و «حسابداران رسمی به‌عنوان مدیران شرکتی»، مندرج در شماره سپتامبر 2007، صفحه 52 نمونه‌ای از آنهاست.
فنی: این مقاله‌ها نوعاً به استانداردهای جدید یا بهترین روشهایی که بر بخشهای مختلف حرفه تاثیر می‌گذارند، می‌پردازند. همچنین هم الزامات مقرراتی را توضیح می‌دهند و هم تأثیرات آنها را با ذکر مثال و ملاحظات اجرایی مشخص می‌کنند. مقاله «ارزیابی و واکنش نسبت به خطر در حسابرسی صورتهای مالی» مندرج در شماره ژانویه 2007، صفحه 59، و مقاله «اصول اخلاقی شدیدتر می‌شوند»، مندرج در شماره دسامبر 2006، صفحه 59 نمونه‌هایی از این نوع است.
موضوعات مربوط به حرفه: دراین مقاله‌ها به مسائلی که حرفه حسابداری با آن روبروست پرداخته می‌شود و رهنمودهایی برای دستیابی به نتایج فراهم می‌کند. مقاله «بهترین و روشن‌ترین را درک کنید: آنچه که افراد خیلی موفق واقعا می خواهند»، مندرج در شماره نوامبر 2006، صفحه 41 مثالی از این گروه است.
آینده: مقاله‌های مربوط به این بخش بر پایه تحقیقات دانشگاهی یا روندهای زودگذر می‌باشد که بی‌درنگ یا در آینده‌ای نزدیک بر حرفه تاثیر می‌گذارند. مقاله‌هایی که براساس تحقیقات دانشگاهی نوشته می‌شوند باید بر کاربردهای عملی بیش از بررسیهای تئوری تمرکز کنند. مقاله «نگاهی اجمالی به آینده»، مندرج در شماره ژانویه 2007، صفحه 43 و مقاله «نکات یافته شده در ترجمه» مندرج در شماره فوریه 2007، صفحه 38 از این نمونه‌هاست.
طول مقاله‌ها وسبک مجله
مقاله‌های اصلی باید به جز شرح حال نویسنده، ستونهای جانبی، خلاصه مقاله و دیگرمطالب فرعی، حداکثر تا 2000 کلمه (6 تا 7 صفحه تایپ شده یک خط در میان) باشد. اگر مطلب شامل واژه‌های فنی وپیچیده باشد، باید توضیح مختصری در ادامه آن بیان شود. منابع و مراجع لازم باید در متن مطلب ذکر شود.
مقاله‌هایی که براساس مطالعات موردی- یعنی نمونه های واقعی- یا به صورت نظرخواهی تهیه شده‌اند باید نتیجه‌گیری داشته باشند و تاثیر موضوع بر حرفه را تجزیه‌وتحلیل کنند و نظرات و پیشنهادهایی را که برای خوانندگان مفید می‌باشد ارائه دهند. استفاده از مثالها ومطالعات موردی متعدد سودمند است تا نکات مهم تشریح شود؛ خوانندگان مجله می‌خواهند از تجربیات سایر حسابداران رسمی استفاده کنند.
نقل قول‌های کوتاه و مستقیم مورد پسند هستند. اطلاعات تماس شامل آدرس پستی یا الکترونیکی و شماره تلفن و شماره دورنگار همه اشخاصی که در مقاله از آنها نقل قول یا مطلبی ذکر شده باید ارائه شود. مجله ژورنال آف اکانتنسی تلاش می‌کند تنوع حرفه حسابدار رسمی را که به طور فزاینده‌ای شامل زنان و مردان با سن و نژاد و قومیتهای متفاوت است، منعکس ‌کند. بنابراین هر چه موضوعها متنوع‌تر باشند، بهتر هستند.
روند ویرایش و بازبینی
مطالب ارسالی باید خاص و منحصر به‌فرد بوده و از نظر محتوایی نباید همانند مطالب در دست چاپ یا منتشر شده توسط سایر ناشران و یا ارائه شده در سمینارها باشد. در مورد مطالبی که احتمال تکراری بودن آنها می‌رود، لازم است با سردبیر مذاکره شود.
نویسندگان هنگام ارائه مقاله خود باید هر گونه تضاد منافع (از جمله تعهدات مالی در ارتباط با موضوعهای مندرج در مقاله) و وجود موارد خلاف موازین عمومی را اعلام کنند. مجله ژورنال آف اکانتنسی از مشاوران بیرونی و کارکنان فنی انجمن حسابداران رسمی امریکا برای بررسی مقاله‌ها و انتخاب مطالب برای چاپ، بدون این که نام نویسندگان آشکار شود، استفاده می‌کند. قبل از این که مطالب برای ارزیابی و اظهارنظر ارسال شوند، از سوی مجله ژورنال آف اکانتنسی دریافت مطلب به نویسنده اطلاع داده می‌شود.
یاداوری برای ارائه مقاله
* خلاصه مقاله را پیش از تهیه مقاله در یک صفحه ارسال یا با یکی از ویراستاران مجله گفتگو کنید،
* مقاله‌ای با یک موضوع خاص ارائه کنید،
* نام نویسنده فقط در صفحه عنوان ذکر شود،
* مثالها ویا مطالعات موردی را در مقاله منظور کنید،
* اطمینان حاصل کنید که مقاله پانویس نداشته باشد،
* شرح حال مختصری درباره هر نویسنده، شامل عنوان، مدارک دانشگاهی و حرفه‌ای، آدرس پستی و الکترونیکی تهیه و ارسال کنید،
* یک نسخه الکترونیکی به دستیار ارشد سردبیر، به آدرس الکترونیکی arasmus@aicpa.org بفرستید.


اکانتنسی

مجله اکانتنسی (Accountancy) ماهنامه‌ای پیشرو برای حسابداران خبره بریتانیا است.
این مجله بازه وسیعی از موضوعات متنوع و مورد علاقه حسابداران، در هر جایی که مشغول به‌کار باشند، از مباحث حسابداری فنی تا موضوعهای مرتبط با تجارت عمومی و اخبار شغلی را در بر می‌گیرد.
مجله اکانتنسی عمدتاً به علت کیفیت خوب و پوشش وسیع موضوعهای مختلف در مقاله‌ها و فراهم آوردن اطلاعات به‌روز در زمینه‌های فنی حسابداری، حسابرسی، مقررات و مالیات، به‌عنوان کتاب مقدس حسابداران خبره به حساب می‌آید.
اخبار و بررسیهای مجله اکانتنسی معمولاً به‌وسیله رسانه‌ها دنبال می‌شود.
مجله توسط یک تیم با تجربه از روزنامه‌نگاران تجاری تهیه و در بعضی قسمتها - که نوشته هم می‌شود- از همکاری مفسران مشهور و متخصصان فنی نیز بهره می‌گیرد.
اکانتنسی با امکانات موسسه سی‌سی‌اچ (CCH)، مؤسسه پیشرو جهانی در حوزه تامین اطلاعات ضروری و پشتیبانی از متخصصان حسابداری، منتشر می‌شود.
مجله نشریه‌ای مستقل است اما به‌عنوان نشریه رسمی انجمن حسابداران خبره انگلستان و ولز (ICAEW) نیز فعالیت می‌کند، و بخشی از آن هم برای انتقال اطلاعاتی که انجمن قصد دارد به اعضایش منتقل کند، اختصاص یافته است. انجمن یادشده یک نسخه از مجله اکانتنسی را به‌عنوان امتیاز عضویت، برای تمام اعضا می‌فرستد.
مجله را از طریق اشتراک، برای هرکس که به موضوعات حسابداری، مالی یا تجارت علاقه داشته باشد نیز می‌توان، تهیه کرد. مجله اکانتنسی همچنین بازه وسیعی از آگهی‌ها شامل استخدامی، نرم‌افزار مالی، فناوری، رویدادها، مالیه شخصی و تجاری را ارائه می‌دهد.
مجله متشکل از قسمتهای زیر است:
اخبار و تحلیل: پوشش تمامی اخبار و مباحث جدید که حسابداران باید در مورد آنها بدانند.
نظرات: نامه‌های خوانندگان و ستونهای ثابت به قلم کارشناس مالی داخلی مجله و دیگر مفسران برجسته.
زندگی شغلی: به نیازهای حرفه‌ای تمامی حسابداران، اعم از شاغلان در صنعت، حرفه یا بخش غیرانتفاعی، از مدیران مالی و شرکا تا کسانی که به‌تازگی مدرک گرفته‌اند، اختصاص دارد. این بخش شامل مصاحبه با یک مدیر مالی رده‌بالا و مقاله‌هایی در مورد مشاغل، تکنولوژی و بازه‌ای از مباحث از جمله مدیریت ارتباط با سهامداران، فروش چندوجهی به صاحبکاران فعلی و نکاتی برای موفقیت در مصاحبه‌های شغلی را در برمی‌گیرد.
خلاصه اخبار حرفه‌ای: تجزیه‌وتحلیل آخرین پیشرفتهای موجود در گزارشگری مالی، حسابرسی و مالیات، و نیز مجموعه‌ای از آخرین اخبار مالیاتی و قانونی در این قسمت می‌آید. نویسنده‌های متخصصی که در زمینه فعالیت خود خبره هستند به‌طور مرتب با این بخش پرخواننده همکاری می‌کنند و مباحث پوشش داده شده شامل استانداردهای بین‌المللی گزارشگری مالی، استانداردهای بین‌المللی حسابرسی، مالیات برارزش‌افزوده و بررسی‌های مالیاتی هستند.
بخش انجمن حسابداران خبره انگلستان و ولز: در این بخش تمامی اخبار انجمن، صفحه رئیس انجمن، نامه مدیر ارشد اجرایی و صفحه ثابت انضباطی، و همچنین تحلیل عمیق، تمرکز بر اعضا در انگلستان و سایر کشورها، و ستون نظرات ارائه می‌شود.

/ 0 نظر / 86 بازدید