# مدیریت_مالی

فایل های درس بودجه عمومی و شرکتهای دولتی دکتر عبدالباقی دانشگاه آزاد دهاقان

مساله درس بودجه.DOC آشنایی با بودجه ریزی عملیاتیP.P.T بودجه شرکتهاP.P.T انواع بودجهP.P.T بودجه بندی بر مبنای صفرP.P.T بودجه ریزی افزایشیP.P.T بودجه ریزی عملیاتی در نظریه ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 87 بازدید