# حسابرسی_دولتی

نمونه چک لیست های کنترل داخلی

فهرست بخش‌های مختلف پرونده دائم حسابرسی داخلی   پرسشنامه ارزیابی کنترل‌های داخلی- ارزیابی ریسک   پرسشنامه ارزیابی کنترل‌های داخلی- اطلاعات و ارتباطات   پرسشنامه ارزیابی کنترل‌های ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 324 بازدید

قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران (1394 ـ 1390)

شماره246698                                                     10/11/1389معاونت محترم برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور       قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب جلسه علنی مورخ ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 23 بازدید