# حسابداری_دولتی

قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران (1394 ـ 1390)

شماره246698                                                     10/11/1389معاونت محترم برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور       قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب جلسه علنی مورخ ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 53 بازدید

ضرورت تدوین استانداردهای حسابداری و گزارشگری مالی بخش عمومی و چالشهای فراروی آن

نظر مراجع تدوین استانداردهای حسابداری دولتهای مرکزی و محلی کشورهای یادشده، در حالی به سمت تدوین چارچوب نظری مبتنی بر ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 192 بازدید

تغییر نام دیوان محاسبات عمومی آمریکا به دیوان پاسخ گویی دولت آمریکا

در 7جولای2004دیوان محاسبات عمومی آمریکابعنوان قدیمی ترین نهاد نظارتی کنگره با پیشنهاد رئیس کل دیوان محاسبات عمومی با حفظ شکل ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 26 بازدید

حسابداری حسابهای مستقـل وجوه وصولی به نماینـدگی از سایر سازمانها

حسابهای مستقـل وجوه وصولی به نماینـدگی ازسایرسازمانها و دستگاهها : طبق استانـداردهای هیـأت استانداردهای حسابداری دولتی، حسابهای امانی به چـهـار دستـه ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 40 بازدید