# حسابداری_دولتی

تغییر نام دیوان محاسبات عمومی آمریکا به دیوان پاسخ گویی دولت آمریکا

در 7جولای2004دیوان محاسبات عمومی آمریکابعنوان قدیمی ترین نهاد نظارتی کنگره با پیشنهاد رئیس کل دیوان محاسبات عمومی با حفظ شکل ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 21 بازدید

حسابداری حسابهای مستقـل وجوه وصولی به نماینـدگی از سایر سازمانها

حسابهای مستقـل وجوه وصولی به نماینـدگی ازسایرسازمانها و دستگاهها : طبق استانـداردهای هیـأت استانداردهای حسابداری دولتی، حسابهای امانی به چـهـار دستـه ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 36 بازدید