# حسابداری_دولتی

حسابداری حسابهای مستقـل وجوه وصولی به نماینـدگی از سایر سازمانها

حسابهای مستقـل وجوه وصولی به نماینـدگی ازسایرسازمانها و دستگاهها : طبق استانـداردهای هیـأت استانداردهای حسابداری دولتی، حسابهای امانی به چـهـار دستـه ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 23 بازدید