مقاله فلسفه حسابرسی نوین دولتی در دیوان محاسبات کشور

مقاله فلسفه حسابرسی نوین دولتی در دیوان محاسبات کشور

ارائه در اولین کنفرانس ملی حسابداری ، حسابرسی و حسابدهی در استان گلستان

نویسنده: مهراب کریمی شهرکی

/ 0 نظر / 91 بازدید