نگرشی جامع به بودجه عمومی و گزارش تفریغ بودجه کل کشور

 

نگرشی جامع به بودجه عمومی و گزارش تفریغ بودجه کل کشور(p.p.t).

گردآورنده: هما کرمیان

مربوط به درس بودجه

                                    دانشگاه آزاد اسلامی واحد دهاقان

                               استاد گرامی: جناب آقای دکتر عبدالباقی

/ 0 نظر / 3 بازدید