آشنایی با نحوه پایان نامه‌نویسی و دسترسی به مراجع تامین منابع

برای نمونه مجله‌های داخلی که می‌توانند در این زمینه کارامد باشند عبارتند از:

 

مجلههای دارای درجه علمی پژوهشی

بررسیهای حسابداری و حسابرسی

دانشکده مدیریت دانشگاه تهران
http://journals.ut.ac.ir/page/journal-main-page.html?jourId=29

تحقیقات مالی

دانشکده مدیریت دانشگاه تهران
http://journals.ut.ac.ir/page/journal-main-page.html?jourId=36

پیشرفتهای حسابداری

دانشکده اقتصاد، مدیریت و علوم اجتماعی دانشگاه شیراز
http://www.shirazu.ac.ir/index.php?page_id=4175

پژوهشهای حسابداری مالی

دانشگاه اصفهان
 http://uijs.ui.ac.ir/far/

دانش حسابداری

دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه شهید باهنر کرمان
  http://www.uk.ac.ir/DanModVaEgh/

تحقیقات حسابداری

انجمن حسابداری ایران
http://www.iranianaa.ir/fa/accounting%20research.html

مجلههای دارای درجه علمی- ترویجی

دانش حسابرسی

دیوان محاسبات کشور
 http://www.dmk.ir/08_01.html

سایر مجلههای مرتبط

مطالعات حسابداری

دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه علامه طباطبائی
http://maf.atu.ac.ir/Pajoohesh/nashriyeh_hesabdari.aspx?lang=Fa

حسابرس

سازمان حسابرسی
http://www.hesabras.org

حسابدار

انجمن حسابداران خبره ایران
http://www.iranianica.com/site/601/default.aspx

دانش پژوهش حسابداری

انجمن حسابداری ایران
 http://www.iranianaa.com/fa/issues.html

حسابداری برق

معاونت هماهنگی و نظارت مالی سازمان مدیریت توانیر
http://www.tavanir.org.ir/farsi/nashrieh/mali/default.htm

حسابدار رسمی

جامعه حسابداران رسمی ایران http://www.iacpa.ir/tabid/160/articleType/CategoryView/categoryId/6/-.aspx

چکیده پایان نامه های ایران

مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران
http://database.irandoc.ac.ir/DL/search/

 

 

در مورد مجله‌های خارجی نیز می‌توان به موارد زیر اشاره نمود:

 

مجله های خارجی

The Accounting Review

American Accounting Association
http://aaahq.org/pubs/acctrev.htm

Accounting Horizons

American Accounting Association
http://aaahq.org/pubs/horizons.htm

CMA Management

CMA Candada
http://www.managementmag.com/

Accountancy

ICAEW
http://www.accountancymagazine.com

Journal of Accountancy

AICPA
http://www.journalofaccountancy.com/

Ca Magazine

CICA
http://www.camagazine.com

همواره توجه داشته باشید که بهترین موضوعها، آنهایی هستند که بتوانند مشکلی از مشکلات موجود را برطرف کنند یا به پیکره علمی این رشته بیفزایند و باعث غنای آن شوند. اگر با دیدی جستجوگر موضوعها و اخبار حرفه را دنبال کنیم، و اگر با دیدی نقادانه به هرآنچه به نوعی به حسابداری مربوط می‌شود بنگریم و به‌دنبال بهبود وضع موجود و دادن ایده‌ای جدید باشیم، حتما با اختصاص زمانی مناسب برای جستجو و تامل و اندیشیدن می‌توانیم موضوعهای متعددی برای تحقیق بیابیم. در این مرحله چه بسا سوالهایی به ذهنمان برسد که می‌توانیم مبنای کار تحقیق خود قرار دهیم و برای یافتن پاسخ آنها دست به پژوهش بزنیم.
پس از انتخاب موضوع، به جستجو در پایگاههای اطلاع‌رسانی خواهیم پرداخت. تا ببینیم چه مقاله‌ها و تحقیقاتی قبلاً در این زمینه انجام شده است و آیا حرف جدیدی برای گفتن خواهیم داشت یا خیر.
برای بررسی و گرداوری مقاله‌های فارسی یکی از بهترین راهها استفاده از نرم‌افزار «نمایه» است که در کتابخانه اکثر دانشگاههای کشور از جمله دانشگاه تهران و دانشگاه تربیت مدرس وجود دارد. با کمک این نرم‌افزار می‌توان متن کامل تمامی مقاله‌های چاپ شده در مجله‌ها و روزنامه‌های داخلی را مشاهده و در قالب پی دی اف (pdf) آنها را ذخیره کرد. در ضمن می‌توانید با مراجعه به بانک اطلاعات نشریات کشور به آدرس اینترنتی (http://www.magiran.com) و پس از ثبت‌نام و اشتراک، از خدمات این بانک اطلاعاتی نیز استفاده کنید.
در مورد تحقیقات خارجی می‌توان به پایگاههای اطلاعاتی زیر که امکان دسترسی به آنها نیز در کتابخانه اکثر دانشگاههای کشور از جمله دانشگاه تهران و دانشگاه تربیت مدرس وجود دارد، مراجعه کرد.

 

جدول زیر نیز راهنمایی سودمند برای جستجوی سریعتر و دستیابی به منابع در اختیار شما قرار می‌دهد:

 

http://proquest.com

ProQuest 

http://www.emeraldinsight.com

emerald

http://web.ebscohost.

/ 0 نظر / 26 بازدید