اعلام نمرات امتحان حسابداری صنعتی1-پیام نور

                نمرات امتحان حسابداری صنعتی1-نیمسال اول88-87    

نمره تشریحی از10

نمره میان ترم از 6

شماره دانشجویی

ردیف

10

6

851317456

1

10

6

851222131

2

8.5

5.5

855101605

3

10.25

6

841849231

4

7

5.5

851222591

5

7.5

5.5

851221927

6

7

5.5

851222468

7

7

5.5

/ 1 نظر / 65 بازدید
حمیده شیرمحمدی

با عرض سلام:با توجه به عدم دسترسی به استاد در پایان ترم در دانشگاه پیام نور .اینجانب در روز امتحان صنعتی 1متاسفانه به علت تصادف در جاده اصفهان -شهرکرد45دقیقه دیرتر از موعد به جلسه رسیدم وبه علت اینکه استاد هیچ دخالتی در سوالات تستی ندارد ابتدا انها را پاسخ دادم(نمره ی کامل را گرفتم) و به همین علت 20دقیقه فرصت برای پاسخگویی به سوالات تشریحی داشتم در حالی که خیلی خوانده بودم وبه علت تاخیر نیز فوق العاده اضطراب داشتم.لطفا از شما درخواست دارم برگه ی سوالات تشریحی با نهایت ارفاق تصحیح شود