معرفی کتاب تخصصی در خصوص امور مالی و محاسباتی
ساعت ۸:٤٢ ‎ق.ظ روز یکشنبه ۱ تیر ۱۳٩۳  

سه کتاب ارزشمند زیر تالیف جناب آقای یدالله حبیبی، کارشناس امور مالی و محاسباتی معرفی می گردد:


1- کتاب شرح و تفصیل قوانین و مقررات اموال دولتی،1386


2- کتاب حقوق و قوانین معاملات دولتی،1388

3- کتاب شرحی بر فصول قانون مدیریت خدمات کشوری،1392


 
پرسش و پاسخ های فنی در حسابرسی
ساعت ٩:۱۸ ‎ق.ظ روز سه‌شنبه ٩ خرداد ۱۳٩۱  
 
پرسش و پاسخ های قانون مالیاتهای مستقیم
ساعت ٩:۱۱ ‎ق.ظ روز سه‌شنبه ٩ خرداد ۱۳٩۱  
 
آیین نامه هایی اجرایی قانون بودجه سال 1389 کل کشور
ساعت ۱۱:۱۸ ‎ق.ظ روز شنبه ٦ شهریور ۱۳۸٩  

آیین‌نامه اجرایی جزء « ب» بند (3) ماده واحده قانون بودجه سال 1389 کل کشور

آیین‌نامه اجرایی جزء (ف) بند (3) ماده واحده قانون بودجه سال1389 کل کشور

آیین‌نامه اجرایی استفاده از تسهیلات موضوع جزء (ن) بند (3) ماده واحده قانون بودجه سال 1389 کل کشور

آیین نامه اجرایی بند(4)ماده واحده قانون بودجه سال1389کل کشور

آیین‌نامه اجرایی بند (14) ماده واحده قانون بودجه سال 1389 کل کشور

اصلاح بند (م) بند (8)» و « ردیف (7) جزء (الف) بند (15)» قانون بودجه سال 1389 کل کشور

دستورالعمل اجرایی بند36ضوابط اجرایی قانون بودجه سال1389دررابطه بابیمه خدمات درمانی حق سرانه بیمه سال1389

دستورالعمل اجرایی بند46ضوابط اجرایی قانون بودجه سال1389


 
سر فصل حساب ها و ثبت عملیات حسابداری درآمدهای عمومی
ساعت ٦:٠۸ ‎ق.ظ روز شنبه ٦ تیر ۱۳۸۸  

شماره 31689/8276/54

تاریخ          30/8/1379

 ذیحسابی و اداره کل امور مالی

 در اجرای ماده 128 قانون محاسبات عمومی کشور سر فصل حساب ها و ثبت عملیات حسابداری درآمدهای قانونی در دفاتر ، صورت حساب دریافت و پرداخت ماهانه و نهائی و فرمهای عملکرد که طی نامه شماره 487/400/2 مورخ 25/8/79 به تائید دیوان محاسبات کشور رسیده است به شرح زیر جهت اجراء ابلاغ می گردد .


 
ارزیابی‌ رعایت‌ قوانین‌ و مقررات‌ در حسابرسی‌
ساعت ٦:٥۳ ‎ق.ظ روز جمعه ٢٥ امرداد ۱۳۸٧  

استانداردهای حسابرسی-بخش٢۵:

 ارزیابی‌ رعایت‌ قوانین‌ و مقررات‌ در حسابرسی‌صورتهای‌ مالی‌

 

 

کلیات‌

1  . هدف‌ این‌ بخش‌، ارائه‌ استانداردها و راهنماییهای‌ لازم‌ در مورد مسئولیت‌ حسابرس‌ نسبت‌ به‌ ارزیابی‌ رعایت‌ قوانین‌ و مقررات‌ (توسط‌ واحد مورد رسیدگی‌) در حسابرسی‌ صورتهای‌ مالی‌ است‌.


کلمات کلیدی: حسابرسی رعایت
 
 
 
 
pcjava