تغییر نام دیوان محاسبات عمومی آمریکا به دیوان پاسخ گویی دولت آمریکا
ساعت ۸:۳٩ ‎ب.ظ روز جمعه ٢٧ دی ۱۳۸٧  

در 7جولای2004دیوان محاسبات عمومی آمریکابعنوان قدیمی ترین نهاد نظارتی کنگره با پیشنهاد رئیس کل دیوان محاسبات عمومی با حفظ شکل اختصاری خود یعنی (GAO)به دیوان پاسخ گویی دولت تغییر نام یافت که این رویداد به دلیل افزوده شدن وظایف جدید به آن دیوان واهمیت مفهوم مسئولیت پاسخ گویی عمومی دولت صورت پذیرفت.


کلمات کلیدی: حسابداری دولتی
 
 
 
 
pcjava