اولین مقاله حسابداری ایران در Elsevie
ساعت ۱۱:٤٧ ‎ب.ظ روز سه‌شنبه ۳ اردیبهشت ۱۳۸٧  

r

A genetic programming model for bankruptcy prediction:
Empirical evidence from Iran

توسط آقایان حسین اعتمادی - علی اصغر انوری رستمی -

 حسن فرج زاده دهکردی
 از دانشگاه تربیت مدرس تهران


کلمات کلیدی: مقاله لاتین
 
 
 
 
pcjava