منابع کارشناسی ارشد حسابداری
ساعت ۱٠:٢٥ ‎ب.ظ روز سه‌شنبه ۳ اردیبهشت ۱۳۸٧  

 

 


دفترچه اول :

 

 

ریاضیات و آمار ( ضریب 3 - 40سوال ) :

 

 

 

ریاضیات  :

 

ریاضیات و کاربرد آن در مدیریت ( دکتر ناصحی فر )

ریاضیات و کاربرد آن در مدیریت (دکترجمشید صالحی صدقیانی )

ریاضیات در مدیریت, اقتصاد و حسابداری ( دکتر مسعود نیکوکار )

ریاضیات در مدیریت وحسابداری (امید محمودیان )

تستهای ریاضی کارشناسی ارشد ( هادی رنجبران)

 

 

آمار :

 

آمار و کاربرد ان در مدیریت ( دکتر ناصحی فر )

آمار و کاربرد ان در مدیریت1و2 ( دکتر عادل آذر و مومنی - انتشارات سمت )

آمار و کاربرد ان در مدیریت1و2 ( دکتر جمشید صدقیانی )

تستهای آمار و کاربرد ان در مدیریت کارشناسی ارشد ( هادی رنجبران )

تستهای آمار و کاربرد ان در مدیریت کارشناسی ارشد ( انتشارات سنجش تکمیلی )

 

 

 

زبان عمومی و تخصصی ( ضریب 2 -30 سوال ) :

 

 زبان عمومی : 

       

        گرامر:  Grammar for toefl- مسعود آریا نیا - عباس فرزام )

        لغات : 504 Absolutely words for toefl -Essential words for toefl )

 

 

زبان تخصصی :

 

حسابداری میانه - Intermediate Accounting ( KIESO - MOSICH )

حسابداری صنعتی  -   Cost Accounting ( HORNGREN & ALL... )

حسابداری پیشرفته - Advancesd Accounting ( LARSEN )       

تستهای کارشناسی ارشد زبان تخصصی حسابداری ( دکتر باقر زاده )

کتاب - Common mistakes in English

 زبان تخصصی حسابداری (۱ و ۲) - ( عبدالرضا تالانه - انتشارات کیومرث )

زبان تخصصی حسابداری - ( داوود اقوامی - انتشارات سمت )

 

 

 ------------------

 

 

 

دفترچه دوم :

 

 

حسابداری مالی (ضریب 3 - 30 سوال  ) :

 

 

  دو جلد مروری جامع بر حسابداری مالی نوشته دکتر نوروش- کرمی و...

استانداردهای حسابداری ایران (نشریه 160 )

صورتهای مالی اساسی ( فصل اول نشریه 76 )

حسابداری موجودی کالا (نشریه 80 )

حسابداری دارائیهای ثابت/ اموال, ماشین آلات و تجهیزات (نشریه 67 )

حسابداری استهلاک (نشریه 90 )

حسابداری سرمایه گذاری در سهام و سایر اوراق بهادار (نشریه 117 )

حسابداری شرکتهای سهامی (نشریه 94 )

حسابداری پیمانکاری (نشریه 51 )

شرکتهای تضامنی ( پیشرفته 1 - حسن همتی)

مشارکت مخصوص /شرکتهای عملی (پیشرفته 1 -  حسن همتی )

کالای امانی /حق العمل کاری (پیشرفته 1 - حسن همتی )

فروش اقساطی (پیشرفته 1- حسن همتی )

اجاره ها (مباحث جاری در حسابداری - حسن همتی )

حسابداری شعب (پیشرفته 1 - حسن همتی )

حسابداری تغییر قیمتها / تورمی (پیشرفته 1 - حسن همتی )

صورتهای مالی تلفیقی (نشریه 120 - دکتر شباهنگ )

صورتهای مالی تلفیقی از تئوری تا عمل ( دکتر محسن خوش طینت )

صورتهای مالی تلفیقی کاربردی ( دکتر محسن خوش طینت)

گزارشگری بخشها(پیشرفته 1- حسن همتی )

حسابداری میانه 2و۱ -(جمشید اسکندری)

 حسابداری مالی -انتشارات پارسه

حسابداری مالی - جلد اول ودوم ( یدالله تاری وردی )

حسابداری مالی جلد ۱ و ۲ (ایرج نوروش و کرمی و ... )

حسابداری میانه ۱ - ( چستین و فلاهرتی و ... * ترجمه : نوروش و کرمی  و ... )

حسابداری میانه جلد ۱ ( دکتر موسی بزرگ اصل - انتشارات سازمان حسابرسی )

مجموعه پرسشهای چهار گزینه ای حسابداری میانه CPA 2004 و استانداردهای حسابداری ایران ( دکتر مرادزاده فرد - ضیاءالدین مجدی - انتشارات کیومرث )

 مجموعه پرسشهای چهار گزینه ای استانداردهای حسابداری ( دکتر عثمانی و جمشید اسکندری - انتشارات کیومرث )

 

 

 

 حسابداری پیشرفته 1 انتشارات کتاب نو تالیف صبوری (کتاب مذکور چاپ 1378 و براساس استانداردهای ایرانی وحاوی تستهای کارشناسی ارشد میباشد)

 حسابداری صنعتی ( ضریب 2 - 30 سوال ) :

 

حسابداری صنعتی 1 (دکتر عرب مازار - پیام نور )

حسابداری صنعتی 1و2 و3(جمشید اسکندری )

حسابداری صنعتی 1و2 و3(دکتر اعتمادی - انتشارات سنجش تکمیلی )

حسابداری صنعتی 1و2و3 ( مجموعه سوالات حسابداری صنعتی 2002 CPA- علی مصدر )

حسابداری صنعتی ( رضا درگاهی )

 حسابداری صنعتی جلد اول ( دکتر عثمانی و استاد قاسم زاده - انتشارات ترمه )

 

 

 

 

حسابرسی ( ضریب 2 - 30 سوال ) :

 

 مروری جامع بر حسابرسی  سال 1390  نوشته دکتر نوروش- کرمی و..

. اصول حسابرسی - انتشارات کیومرث(جمشید اسکندری)

اصول حسابرسی -انتشارات پارسه(حمیدرضا عرفی-جمشید اسکندری)

اصول حسابرسی  جلد 1و2 ( نشریه های سازمان حسابرسی 87 و 105 )

اصول حسابرسی  ( دکتر آقائی و نژاد فهیم - انتشارات سنجش تکمیلی )

سوالات چهار گزینه ای حسابرسی   AICPA( گارو هوانسیان فر )

سوالات چهار گزینه ای CPA ( نشریه 154 سازمان حسابرسی )

مجموعه پرسشهای چهارگزینه ای حسابرسی ( کوروش امانی و فاضلی - کیومرث )


کلمات کلیدی: حسابداری
 
 
 
 
pcjava