ظرفیتهای کارشناسی ارشد حسابداری سال 87
ساعت ٦:٤۱ ‎ق.ظ روز یکشنبه ٥ خرداد ۱۳۸٧  

 

ظرفیت های پذیرش کارشناسی ارشد حسابداری برای سال ۱۳۸۷ :

نام دانشگاه    

روزانه

شبانه

توضیحات

اصفهان

15

4

 

الزهرا س

10

10

 

بین المللی امام خمینی ره - قزوین

6

4

 

تربیت مدرس تهران

6

-

 

تهران

10

12

پذیرش شبانه نیمسال دوم

سیستان و بلوچستان

5

5

 

شهید باهنر کرمان

5

6

 

شهید بهشتی تهران

10

7

 

شهید چمران اهواز

5

5

 

شیراز

5

2

 

علامه طباطبائی

6

7

 

فردوسی مشهد

9

6

 

قم

3

5

 

مازندران

3

3

 

ولی عصر عج - رفسنجان

4

-

 

دانشکده علوم اقتصادی

20

-

 

جمع

122

76

 

 

دانشگاههای پیام نور

پیام نور بهشهر

20

 

 

 

دانشگاههای غیر انتفاعی

موسسه غیر انتفاعی رجا – قزوین

15

 

 

جمع کل

 

233

 


 
 
 
 
pcjava