نمونه چک لیست های حسابرسی عملیاتی
ساعت ۸:۱۳ ‎ب.ظ روز سه‌شنبه ۱٢ دی ۱۳٩۱  
  عنوان شاخه اندازه فایل  
  01.فهرست مندرجات پرونده جاری حسابرسی عملیاتی 418.44 KB دریافت فایل
  02.چک لیست حسابرسی عملیاتی حسابرسی عملیاتی 86.43 KB دریافت فایل
  03.چک لیست تکمیل یافته ها حسابرسی عملیاتی ناسناخته دریافت فایل
  04.چک لیست حسابرسی سیستم های کامپیوتری1 حسابرسی عملیاتی 152.58 KB دریافت فایل
  05.چک لیست حسابرسی سیستم های کامپیوتری 2 حسابرسی عملیاتی 138.83 KB دریافت فایل
  06.چک لیست حسابرسی سیستم های کامپیوتری 3 حسابرسی عملیاتی 48.67 KB دریافت فایل
  07.چک لیست حسابرسی سیستم های کامپیوتری 4 حسابرسی عملیاتی 59.87 KB دریافت فایل
  08.چک لیست حسابرسی سیستم های کامپیوتری 5 حسابرسی عملیاتی 38.62 KB دریافت فایل
  09. چک لیست حسابرسی سیستم منابع انسانی حسابرسی عملیاتی 54.02 KB دریافت فایل
  10.استانداردهای راهنمای برنامه حسابرسی حسابرسی عملیاتی 196.06 KB دریافت فایل
  11.چک لیست حسابرسی عملیاتی پروژه ها حسابرسی عملیاتی 214.31 KB دریافت فایل
  12. چک لیست حسابرسی عملکرد مدیریت   97.82 KB دریافت فایل

 
 
 
 
pcjava