آشنایی با نحوه پایان نامه‌نویسی و دسترسی به مراجع تامین منابع
ساعت ٩:٠٠ ‎ق.ظ روز چهارشنبه ٤ اسفند ۱۳۸٩  

پدیدآورنده: دکتر زهرا دیانتی‌دیلمی

شماره ۵٠
نشریه حسابرس
سال دوازدهم
پاییز 1389

معمولاً مهمترین دلنگرانی دانشجویان در مقطعهای تحصیلات تکمیلی، به سرانجام رساندن موفقیت‌آمیز کار پژوهشی است.
اولین و به نوعی دشوارترین مرحله، یافتن موضوعی است که می‌خواهیم درباره آن تحقیق کنیم. برای یافتن موضوع تحقیق، لازم است دانشجویان از همان مقطعهای پایینتر(دوران کارشناسی) یا همان ترم اول ورود به دوره کارشناسی ارشد با مطالعه مقاله‌های چاپ شده در مجله‌های داخلی و خارجی ذهنیتی روشن از وضعیت حرفه حسابداری و موضوعهای روز و مورد بحث حرفه پیدا کنند.


برای نمونه مجله‌های داخلی که می‌توانند در این زمینه کارامد باشند عبارتند از:

 

مجلههای دارای درجه علمی پژوهشی

بررسیهای حسابداری و حسابرسی

دانشکده مدیریت دانشگاه تهران
http://journals.ut.ac.ir/page/journal-main-page.html?jourId=29

تحقیقات مالی

دانشکده مدیریت دانشگاه تهران
http://journals.ut.ac.ir/page/journal-main-page.html?jourId=36

پیشرفتهای حسابداری

دانشکده اقتصاد، مدیریت و علوم اجتماعی دانشگاه شیراز
http://www.shirazu.ac.ir/index.php?page_id=4175

پژوهشهای حسابداری مالی

دانشگاه اصفهان
 http://uijs.ui.ac.ir/far/

دانش حسابداری

دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه شهید باهنر کرمان
  http://www.uk.ac.ir/DanModVaEgh/

تحقیقات حسابداری

انجمن حسابداری ایران
http://www.iranianaa.ir/fa/accounting%20research.html

مجلههای دارای درجه علمی- ترویجی

دانش حسابرسی

دیوان محاسبات کشور
 http://www.dmk.ir/08_01.html

سایر مجلههای مرتبط

مطالعات حسابداری

دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه علامه طباطبائی
http://maf.atu.ac.ir/Pajoohesh/nashriyeh_hesabdari.aspx?lang=Fa

حسابرس

سازمان حسابرسی
http://www.hesabras.org

حسابدار

انجمن حسابداران خبره ایران
http://www.iranianica.com/site/601/default.aspx

دانش پژوهش حسابداری

انجمن حسابداری ایران
 http://www.iranianaa.com/fa/issues.html

حسابداری برق

معاونت هماهنگی و نظارت مالی سازمان مدیریت توانیر
http://www.tavanir.org.ir/farsi/nashrieh/mali/default.htm

حسابدار رسمی

جامعه حسابداران رسمی ایران http://www.iacpa.ir/tabid/160/articleType/CategoryView/categoryId/6/-.aspx

چکیده پایان نامه های ایران

مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران
http://database.irandoc.ac.ir/DL/search/

 

 

در مورد مجله‌های خارجی نیز می‌توان به موارد زیر اشاره نمود:

 

مجله های خارجی

The Accounting Review

American Accounting Association
http://aaahq.org/pubs/acctrev.htm

Accounting Horizons

American Accounting Association
http://aaahq.org/pubs/horizons.htm

CMA Management

CMA Candada
http://www.managementmag.com/

Accountancy

ICAEW
http://www.accountancymagazine.com

Journal of Accountancy

AICPA
http://www.journalofaccountancy.com/

Ca Magazine

CICA
http://www.camagazine.com

همواره توجه داشته باشید که بهترین موضوعها، آنهایی هستند که بتوانند مشکلی از مشکلات موجود را برطرف کنند یا به پیکره علمی این رشته بیفزایند و باعث غنای آن شوند. اگر با دیدی جستجوگر موضوعها و اخبار حرفه را دنبال کنیم، و اگر با دیدی نقادانه به هرآنچه به نوعی به حسابداری مربوط می‌شود بنگریم و به‌دنبال بهبود وضع موجود و دادن ایده‌ای جدید باشیم، حتما با اختصاص زمانی مناسب برای جستجو و تامل و اندیشیدن می‌توانیم موضوعهای متعددی برای تحقیق بیابیم. در این مرحله چه بسا سوالهایی به ذهنمان برسد که می‌توانیم مبنای کار تحقیق خود قرار دهیم و برای یافتن پاسخ آنها دست به پژوهش بزنیم.
پس از انتخاب موضوع، به جستجو در پایگاههای اطلاع‌رسانی خواهیم پرداخت. تا ببینیم چه مقاله‌ها و تحقیقاتی قبلاً در این زمینه انجام شده است و آیا حرف جدیدی برای گفتن خواهیم داشت یا خیر.
برای بررسی و گرداوری مقاله‌های فارسی یکی از بهترین راهها استفاده از نرم‌افزار «نمایه» است که در کتابخانه اکثر دانشگاههای کشور از جمله دانشگاه تهران و دانشگاه تربیت مدرس وجود دارد. با کمک این نرم‌افزار می‌توان متن کامل تمامی مقاله‌های چاپ شده در مجله‌ها و روزنامه‌های داخلی را مشاهده و در قالب پی دی اف (pdf) آنها را ذخیره کرد. در ضمن می‌توانید با مراجعه به بانک اطلاعات نشریات کشور به آدرس اینترنتی (http://www.magiran.com) و پس از ثبت‌نام و اشتراک، از خدمات این بانک اطلاعاتی نیز استفاده کنید.
در مورد تحقیقات خارجی می‌توان به پایگاههای اطلاعاتی زیر که امکان دسترسی به آنها نیز در کتابخانه اکثر دانشگاههای کشور از جمله دانشگاه تهران و دانشگاه تربیت مدرس وجود دارد، مراجعه کرد.

 

جدول زیر نیز راهنمایی سودمند برای جستجوی سریعتر و دستیابی به منابع در اختیار شما قرار می‌دهد:

 

http://proquest.com

ProQuest 

http://www.emeraldinsight.com

emerald

http://web.ebscohost.com/ehost/search

Ebsco

http://www.sciencedirect.com

Science Direct

http://www.springerlink.com

Springer

 


بعد از بررسی کامل تحقیقات قبلی باید موضوع/ سئوالهای تحقیق در چارچوب فرضیه(هایی) مطرح شود. فرضیه در واقع حدس زیرکانه‌ای است که محقق درصدد است تا با کمک روشهای آماری به بررسی آنها بپردازد.
فرضیه تحقیق باید گویا و مختصر و مفید بوده، دو پهلو نباشد و امکان بررسی آماری آن وجود داشته باشد. در مرحله بعد لازم است جامعه نمونه و دوره زمانی تحقیق مشخص شده و با تعیین متدولوژی تحقیق ابزار مورد استفاده برای جمع‌آوری داده‌ها و تحلیل آماری آنها معین شوند. اینها مقدمات تهیه طرح پژوهشی است.
به‌طور کلی فرم طرح پژوهشی بدین صورت است که در یک یا دو صفحه اول مشخصات کلی طرح تحقیق و نیز نام وآدرس دانشجو و نام استادان راهنما و مشاور نوشته می‌شود. در صفحات بعد معمولاًبه ترتیب، عنوانهای زیر وجود دارد که باید به‌وسیله دانشجو پر شوند:
• چکیده
• واژه‌های اصلی
• نوع تحقیق
• هدفهای تحقیق 
• سابقه و ضرورت انجام تحقیق
• تعریف مسئله و بیان سوالهای تحقیق
• فرضیات تحقیق
• هدفها
• کاربردهای تحقیق
• استفاده‌کنندگان از نتیجه پایان‌نامه/ رساله (اعم از مؤسسه‌های آموزشی، پژوهشی، دستگاههای اجرایی و غیره):
• جنبه جدید بودن و نوآوری طرح در چیست؟   
• روش انجام تحقیق و ابزار گرداوری اطلاعات
• جامعه آماری و تعداد نمونه (در صورت لزوم)
• روش تجزیه‌وتحلیل اطلاعات
• تعریف واژه‌های اصلی
• جدول زمانبندی مراحل انجام تحقیق (از زمان تصویب تا دفاع نهایی)
• فهرست منابع و مآخذ
دانشجو لازم است که طرح پژوهشی خود را در اختیار استاد راهنمای خویش قرار دهد تا نظرهای تکمیلی او بر روی طرح اعمال شود. لازم به ذکر است که چون در خاتمه تحقیق و پیش از دفاع، طرح پژوهشی دانشجو همراه با یک نسخه کامل از پایان‌نامه‌اش در اختیار استاد داور قرار می‌گیرد، بنابراین می‌بایست در نگارش طرح پژوهشی نهایت دقت را داشت که در نهایت تناقضی بین پایان‌نامه و طرح تصویب شده وجود نداشته باشد.
پس از تایید استاد راهنما، طرح پژوهشی به تحصیلات تکمیلی دانشکده داده می‌شود و در صورت تصویب در گروه، دانشجو می‌تواند کار تحقیقی خود را رسماً شروع کند.
از این زمان به بعد وارد مرحله پایان‌نامه‌نویسی می‌شویم که در واقع گسترش‌یافته همان طرح پژوهشی تصویب شده است. برای مشاهده نمونه فرم پایان‌نامه کارشناسی‌ارشد و نحوه نگارش آن می‌توانید به آدرسهای زیر مراجعه نمایید:
http://farsi.ses.ac.ir/فرم‌ها /تحصیلات تکمیلی
http://www.modares.ac.ir/آیین‌نامه‌ها و شیوه‌ها/ پژوهشی / فارسی
پس از اتمام نگارش پایان‌نامه باید توجه داشت که هنوز کار تحقیق تمام‌نشده است و باید نتایج آن به‌صورت مقاله برای اطلاع دیگران منتشر شود. برای این منظور ابتدا باید با توجه به موضوع تحقیقی که انجام گرفته لیستی از مجله‌هایی که مرتبط با این موضوع هستند تهیه کرده و بعد با مطالعه راهنمای نگارش مقاله که در ابتدا یا انتهای هر مجله وجود دارد، مقاله یا مقاله‌هایی از پایان‌نامه استخراج شده و به دفتر مجله مورد نظر تحویل داده شود تا مراحل داوری و اصلاح و چاپ آن انجام گیرد. فهرست مجله‌های علمی پژوهشی وزارت علوم تحقیقات و فناوری در آدرس زیر موجود است:
http://www.research.gov.ir/portal/کمیسیون بررسی نشریات علمی /مرکز برنامه‌ریزی و سیاستگذاری پژوهشی
همچنین اگر بخواهید بدانید که آیا مجله‌ای جزو مجله‌های موسسه اطلاعات علمی (ISI) محسوب می‌شود یا خیر، بهترین راه این است که به آدرس اینترنتی زیر مراجعه و نام دقیق مجله مورد نظر را در قسمت «جستجو» وارد کنید. در ضمن در قسمت «Search Type» گزینه «Full Journal Title» را انتخاب نمایید. اگر مجله مورد نظر جزو مجله‌های موسسه اطلاعات علمی باشد مشخصات آن نمایش داده می‌شود.
http://Science.thomsonreuters.com
نکته پایانی اینکه، بهترین راه برای یافتن مجلات خارجی معتبری که احتمال چاپ مقاله در آن بیشتر خواهد بود، این است که با نگاه به عطف مقاله‌هایی که در ادبیات تحقیق از آنها استفاده شده لیست مجلاتی که مقاله‌هایی مرتبط با موضوع تحقیق را چاپ می‌کنند، استخراج و بعد با بررسی ضریب تأثیر این مجلات (JCR) که بیانگر میزان موارد ارجاع به مقاله‌های آن مجله یا مجلات مورد نظر می‌باشد، مجله مورد نظر برای ارسال مقاله انتخاب شود.

 

دسترسی رایگان به متن کامل مقالههای علمی پژوهشی

   

مقالات داخلی (پایگاه اطلاعات علمی جهاد دانشگاهی: سایت وابسته به جهاد دانشگاهی که در آن امکان دسترسی به متن کامل مقالات چاپ شده در مجلههای علمی پژوهشی داخل کشور وجود دارد.)

http://www.sid.ir

دسترسی به متن پایاننامهها

پایاننامههای داخلی (تنها تا 25 صفجه اول رایگان است و برای مشاهده مابقی صفحات نیاز به مراجعه حضوری به مرکز مدارک علمی ایران است که آدرس آن خیابان انقلاب- نبش فلسطین جنوبی است).

www.irandoc.ac.ir

پایاننامههای خارجی(برای استفاده از خدمات این مرکز لازم است از طریق کتابخانه مرکزی یکی از دانشگاههای داخل کشور نظیر دانشگاه تهران یا دانشگاه تربیت مدرس اقدام کنید تا امکان دریافت متن کامل مقالهها و پایاننامههای خارجی را داشته باشید)

http://proquest.com

 

 

 


چگونه کتابهای مورد نیاز خود را بیابیم؟
برای یافتن کتاب لاتین مورد نیازتان یکی از بهترین راهها جستجو در پایگاه «گوگـل بوک» به آدرس (http://books.google.com) است. در صورتی که از سرعت اینترنت بالایی برخوردار هستید در این پایگاه امکان مشاهده متن تقریباً کامل اکثر کتابها (بدون امکان کپی گرفتن) هسـت. در ضمن پایگاههـایی نظیر گیـگاپـدیـا (http://gigapedia.org) وجود دارند که در آنها متن کامل بعضی از کتابهای خارجی به‌طور مجانی در دسترس است. همچنین شما می‌توانید از طریق دفترهای انتشارات بین‌المللی نظیر مک‌گروهیل یا جان‌وایلی که در ایران نمایندگی دارند نیز اقدام به سفارش کتاب مورد نظرتان نمایید. اگر هیچکدام از این راهها به نتیجه نرسید، می‌توانید به مرکز مدارک علمی ایران واقع در خیابان انقلاب، ابتدای فلسطین جنوبی، ‌بخش تامین و سفارشات از خارج از کشور مراجعه کنید. اگر کتاب مورد نظر شما در کتابخانه بریتانیا باشد با پرداخت وجه مربوط به هزینه پست و کپی کتاب، بعد از حدود 1 ماه می‌توانید به کپی کتاب مورد نظرتان دسترسی پیدا کنید. راه دیگر این است که با تهیه یک کارت اعتباری بین‌المللی (نظیر ویزا کارت) از صرافی‌های معتبر در داخل کشور، و پرداخت الکترونیک وجوه مربوط به کتابهای مورد نظر خود نسبت به خرید آنها از طریق پایگاههای فروش اینترنتی کتابهای خارجی نظیر آمازون (amazon.com) اقدام کنید.
برای یافتـن کتابهـای فارسـی مـورد نیـازتـان نیـز می‌تـوانیـد از نـرم‌افـزار سـیمـرغ، که در اکثـر کتابخـانه دانشـگاههای کشـور موجود است و یا پـایگاه اطلاع‌رسـانی کتابخانه‌هـای ایـران (http://lib.ir/LibView) استفاده کنید که به شما امکان جستجو در 387 ر410 ر5 عنوان از 227 کتابخانه کشور را می‌‌دهد. در ضمن شبکه ملی کتابخانه‌های دانشگاهی و مراکز تحقیقاتی و فناوری ایران نیز شبکه کتابشناختی ایران است که شامل کتابهای فارسی و غیرفارسی بوده و در کتابخانه‌های دانشگاه‌ها، ‌مراکز تحقیقات و فناوری جمهوری اسلامی ایران موجود هستند. از این شبکه می‌توان برای شناسایی آثار کتابشناختی و امانت بین کتابخانه‌ای استفاده کرد.


 
 
 
 
pcjava