نسخه جدید نظام حسابداری بخش عمومی سال 1395
ساعت ٧:٤۱ ‎ب.ظ روز چهارشنبه ٥ خرداد ۱۳٩٥  
 
مقاله چالشهای اجرایی استقرار و پیاده سازی نظام حسابداری تعهدی در دستگاههای اجرای
ساعت ٧:۳٠ ‎ب.ظ روز چهارشنبه ٥ خرداد ۱۳٩٥  
 
مقاله چالشهای نظام حسابداری بخش عمومی (با رویکرد تعهدی) در طرحهای تملک دارایی ها
ساعت ٧:٢٩ ‎ب.ظ روز چهارشنبه ٥ خرداد ۱۳٩٥  
 
 
 
 
pcjava