پاسخ به پرسش های فنی حسابرسی توسط کمیته فنی سازمان حسابرسی
ساعت ٩:٤۱ ‎ق.ظ روز سه‌شنبه ٩ خرداد ۱۳٩۱  
کلمات کلیدی: حسابرسی
 
پرسش و پاسخ های فنی در حسابرسی
ساعت ٩:۱۸ ‎ق.ظ روز سه‌شنبه ٩ خرداد ۱۳٩۱  
 
پرسش و پاسخ های قانون مالیاتهای مستقیم
ساعت ٩:۱۱ ‎ق.ظ روز سه‌شنبه ٩ خرداد ۱۳٩۱  
 
متن و حاشیه های ماده ۱۸۶قانون مالیاتهای مستقیم
ساعت ۸:٠٢ ‎ق.ظ روز دوشنبه ۸ خرداد ۱۳٩۱  

ماده (۱۸۶) قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی مصوب 27/11/80 بیان می دارد که «صدور یا تجدید یا تمدید کارت بازرگانی  و پروانة‌ کسب یا کار  اشخاص حقیقی یا حقوقی از طرف مراجع صلاحیت دار منوط به ارائة گواهی از ادارة امور مالیاتی ذیربط  مبنی بر پرداخت یا ترتیب پرداخت بدهی مالیاتی  قطعی شده می‌باشد و در صورت ‌عدم رعایت این حکم  مسئولان امر نسبت به پرداخت مالیات‌های ‌مزبور با مؤدی مسئولیت تضامنی خواهند داشت‌«.

تبصرة 1 ـ اعطای تسهیلات بانکی به اشخاص حقوقی و همچنین صاحبان مشاغل از طرف  بانکها‌و سایر مؤسسات ‌اعتباری منوط به اخذ گواهی‌های زیر خواهد بود:

1 ـ گواهی پرداخت ‌یا ترتیب پرداخت بدهی مالیاتی قطعی شده‌.

2 ـ گواهی ادارة امور مالیاتی مربوط مبنی بر وصول نسخه‌ای از صورت‌های مالی ارائه شده به بانکها‌و سایر مؤسسات اعتباری‌.

تبصرة 2 ـ به سازمان امور مالیاتی کشور اجازه داده می‌شود مبلغی معادل یک در هزار در آمد مشمول مالیات قطعی شده ‌صاحبان درآمد مشاغل را وصول و در حساب مخصوص در خزانه ‌منظور نموده تا در حدود اعتبارات مصوب بودجه سالانه به ‌تشکل‌های  صنفی و مجامع حرفه‌ای که در امر تشخیص و وصول‌ مالیات همکاری می‌نمایند پرداخت نماید. وجوه پرداختی به استناد این ماده از شمول مالیات و کلیة مقررات مغایر مستثنی است‌.


 
 
 
 
pcjava