نمونه چک لیست های حسابرسی عملیاتی
ساعت ۸:۱۳ ‎ب.ظ روز سه‌شنبه ۱٢ دی ۱۳٩۱  
  عنوان شاخه اندازه فایل  
  01.فهرست مندرجات پرونده جاری حسابرسی عملیاتی 418.44 KB دریافت فایل
  02.چک لیست حسابرسی عملیاتی حسابرسی عملیاتی 86.43 KB دریافت فایل
  03.چک لیست تکمیل یافته ها حسابرسی عملیاتی ناسناخته دریافت فایل
  04.چک لیست حسابرسی سیستم های کامپیوتری1 حسابرسی عملیاتی 152.58 KB دریافت فایل
  05.چک لیست حسابرسی سیستم های کامپیوتری 2 حسابرسی عملیاتی 138.83 KB دریافت فایل
  06.چک لیست حسابرسی سیستم های کامپیوتری 3 حسابرسی عملیاتی 48.67 KB دریافت فایل
  07.چک لیست حسابرسی سیستم های کامپیوتری 4 حسابرسی عملیاتی 59.87 KB دریافت فایل
  08.چک لیست حسابرسی سیستم های کامپیوتری 5 حسابرسی عملیاتی 38.62 KB دریافت فایل
  09. چک لیست حسابرسی سیستم منابع انسانی حسابرسی عملیاتی 54.02 KB دریافت فایل
  10.استانداردهای راهنمای برنامه حسابرسی حسابرسی عملیاتی 196.06 KB دریافت فایل
  11.چک لیست حسابرسی عملیاتی پروژه ها حسابرسی عملیاتی 214.31 KB دریافت فایل
  12. چک لیست حسابرسی عملکرد مدیریت   97.82 KB دریافت فایل

 
نمونه چک لیست های حسابرسی مالی
ساعت ۸:۱٠ ‎ب.ظ روز سه‌شنبه ۱٢ دی ۱۳٩۱  
عنوان شاخه اندازه فایل  
  برنامه حسابرسی سود و زیان نمونه چک لیست حسابرسی مالی 65.94 KB دریافت فایل
  برنامه حسابرسی وجوه نقد نمونه چک لیست حسابرسی مالی 38.17 KB دریافت فایل
  چک لیست رعایت مفاد قانون تجارت نمونه چک لیست حسابرسی مالی 168.45 KB دریافت فایل
  برنامه حسابرسی اسناد دریافتنی و پیش پرداختها نمونه چک لیست حسابرسی مالی 63.47 KB دریافت فایل
  برنامه حسابرسی بدهیها و ذخائر نمونه چک لیست حسابرسی مالی 58.76 KB دریافت فایل
  برنامه حسابرسی دارایی ثابت نمونه چک لیست حسابرسی مالی 27.79 KB دریافت فایل

کلمات کلیدی: حسابرسی دولتی ،حسابرسی
 
نمونه چک لیست های کنترل داخلی
ساعت ۸:٠۸ ‎ب.ظ روز سه‌شنبه ۱٢ دی ۱۳٩۱  
 
 
 
 
pcjava