آگهی دعوت به آزمون وثبت نام برای انتخاب حسابداررسمی
ساعت ۱٢:۱۳ ‎ب.ظ روز یکشنبه ۱٩ تیر ۱۳٩٠  

آگهی دعوت به آزمون وثبت نام برای انتخاب حسابداررسمی

هیات تشخیص صلاحیت حسابداران رسمی در اجرای ماده واحده قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه ای حسابدران ذیصلاح به عنوان حسابدار رسمی از داوطلبان واجد شرایط برای شرکت در آزمون و ثبت نام حسابدار رسمی دعوت به عمل می آورد.


کلمات کلیدی: حسابرسی ،حسابداری
 
 
 
 
pcjava