فرایند حسابرسی محیط‌زیست
ساعت ۱٢:٠٤ ‎ق.ظ روز چهارشنبه ۱۸ خرداد ۱۳٩٠  

پدیدآورنده: دکتر محمود همت‌فر
محمد اسلانی
فاطمه لطفعلیان


شماره 52
نشریه حسابرس
سال سیزدهم
فروردین و اردیبهشت 1390

مقدمه
حسابرسی محیط‌زیست فرایندی روشمند است که باید به دقت برنامه‌ریزی، ساختاردهی و سازماندهی شود. از آنجا که حسابرسی محیط‌زیست بخشی از یک فرایند درازمدت ارزیابی و بررسی است، باید فرایندی تکرارپذیر باشد به نحوی که در صورت لزوم به آسانی و به‌وسیله گروههای مختلف بتوان حسابرسی را تکرار و نتایج آن را مقایسه‌پذیر کرد تا بشود تغییرات را به طریقی سنجش‌پذیر و کیفی منعکس کرد (DEAT, 2004).
ارزش واقعی حسابرسی محیط‌زیست در این است که در فواصل زمانی مشخص انجام گیرد و نتایج آن بتواند بهبود یا تغییر در طی زمان را به وضوح ردیابی کند. پایه و اساس هر حسابرسی محیط‌زیست نیز این است که یافته‌های آن به‌وسیله مستندات و اطلاعات درخور تأیید، پشتیبانی شود. طی فرایند حسابرسی محیط‌زیست از وقایع، فعالیتها و اقدامات گذشته نمونه‌گیری و جهت اطمینان یافتن از مطابقت با شرایط و الزامات سیستمها و انجام کار به طریقی صحیح، نمونه‌ها بررسی می‌شود (DEAT, 2004).


کلمات کلیدی: حسابرسی ،حسابرسی دولتی
 
آشنایی با برخی مفاهیم اساسی حسابداری دولتی -قسمت سوم
ساعت ۱۱:٥٦ ‎ب.ظ روز سه‌شنبه ۱٧ خرداد ۱۳٩٠  

پدیدآورنده:  بتول زارعی


شماره 52
نشریه حسابرس
سال سیزدهم
فروردین و اردیبهشت 1390

مقدمه 
در بخش اوّل مقاله در ارتباط با تاریخچه، تعریف، ضرورت و ویژگیهای اصلی چارچوبهای مفهومی حسابداری در کل و ویژگیهای خاص چارچوب مفهومی حسابداری دولتی به‌طور خاص، بحث گردید. در بخش دوم به استفاده‌کنندگان اطلاعات مالی دولت و نیازهای آنان و استفاده از این رویکرد در تدوین اهداف حسابداری دولتی پرداخته شد. در این بخش اهداف حسابداری دولتی با تاکید بر گزارشهای بودجه‌ای مورد بحث و بررسی قرار می‌گیرد.

اهداف حسابداری و بودجه ریزی دولتی
ولابارگوس (Vela Bargues, 1996) اهداف فعلی و سنتی حسابداری دولتی را بررسی و اهداف فعلی را حاصل مفهوم جدید حسابداری دولتی (که شامل حسابداری بودجه‌ای، حسابداری مالی و حسابداری بهای تمام‌شده است) می‌داند. او توضیح می‌دهد که به‌طور سنتی اجرا و کنترل بودجه، هسته مرکزی حسابداری دولتی بوده است و اساساً حسابداری دولتی ابزاری برای مباشرت و کنترل قانونی محسوب می‌شده است، ولیکن پس از ظهور پارادایم استفاده‌کنندگان اطلاعات (در بخش دوم تشریح گردید)، این هدف دیگر به تنهایی کافی نبوده و وظایف حسابداری دولتی ماورای آن پیش رفته است. بنابراین در حال حاضر حسابداری دولتی علاوه بر وظایف سنتی خود در ارائه اطلاعات بودجه‌ای، باید اهداف زیر را نیز تامین نماید:


 
توسعه حسابرسی عملکرد و بهبود مدیریت در بخش دولتی
ساعت ۱۱:٤۱ ‎ب.ظ روز سه‌شنبه ۱٧ خرداد ۱۳٩٠  


پدیدآورندگان: دکتر حسین کرباسی
یعقوب پورکریم
محمدرضا عباسی

شماره 52
نشریه حسابرس
سال سیزدهم
فروردین و اردیبهشت 1390

تعریف حسابرسی عملکرد
امروزه حسابرسی عملکرد1 یک حرفه مستقل است که نقش مهمی در مدیریت سازمانها و خط‌مشی دولتها بازی می‌کند. حیطه کارکرد حسابرسی عملکرد و نقش آن سال‌به‌سال تغییر یافته و توسعه پیدا کرده است. ادعاهای کم‌وبیش باورکردنی در مورد حسابرسی عملکرد ارائه شده است؛ نظیر فعالیتهایی که به دهه 1960 یا حتی پیشتر از آن بر می‌گردد.
حسابرسی عملکرد به‌عنوان فعالیتی در مقیاس بزرگ و متمایز و خودآگاه از اواخر دهه 1970 شروع شد (Pollitt and Summa, 1997). این حیطه در دهه 1980 و به‌واسطه مجموعه‌ای از عوامل به‌شرح ذیل توسعه یافت (Barzelay, 1997):
• حوزه فعالیتهای دولت چند برابر شده بود، از کارکرد ساده مرتبط با نظم و قانون تا مدیریت دادگاهها. بسیاری از دولتها نقش فعالی در توسعه اجتماعی- اقتصادی ایفا می‌کنند. این موضوع میزان مخارج عمومی را افزایش داده است؛
• ادعاهایی متفاوتی در مورد تخصیص منابع وجود دارد. تخصیص منابع محدود مستلزم تصمیم‌گیری منطقی‌تر و آگاهانه‌تر برای انجام مخارج عمومی است. فشار زیادی برای ایجاد ارزش از پول خرج شده وجود دارد؛
• با توسعه نهادهای مردم‌سالار، آگاهی عمومی و نمایندگان آن افزایش یافته است. تقاضای روزافزونی برای حسابدهی افرادی که منابع دولتی را اداره می‌کنند، مطرح است؛
• نیاز به مدیریت ریسک بدهیهای مدنی؛
• فرصت برای افزایش منافع حاصل از کارایی از طریق بهبود سیستمهای مدیریتی داخلی و....


 
قانون بودجه سال 1390 کل کشور
ساعت ۱:٠٦ ‎ب.ظ روز دوشنبه ٩ خرداد ۱۳٩٠  
کلمات کلیدی:
 
 
 
 
pcjava