قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران (1394 ـ 1390)
ساعت ٧:٥٤ ‎ق.ظ روز شنبه ٢۳ بهمن ۱۳۸٩  

جناب آقای دکتر محمود احمدی‌نژاد
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
       عطف به نامه شماره 205280 مورخ 20/10/1388 در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم (123) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران (1394 ـ 1390) مصوب جلسه علنی مورخ 15/10/1389 مجلس شورای اسلامی که با عنوان لایحه برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران (1393 ـ 1389) به مجلس شورای اسلامی تقدیم و مطابق اصل یکصد و دوازدهم (112) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به مجمع محترم تشخیص مصلحت نظام ارسال گردیده بود با تأیید آن مجمع به پیوست ارسال می‌گردد.

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی


 
آشنایی با برخی مفاهیم اساسی حسابداری دولتی -قسمت دوم
ساعت ۸:٢۸ ‎ق.ظ روز چهارشنبه ٦ بهمن ۱۳۸٩  

پدیدآورنده: بتول زارعی

شماره ۵٠
نشریه حسابرس
سال دوازدهم
پاییز 1389

در قسمت اوّل مقاله (حسابرس 49) در ارتباط با تاریخچه، تعریف، ضرورت و ویژگیهای اصلی چارچوبهای مفهومی حسابداری در کل و ویژگیهای خاص چارچوب مفهومی حسابداری دولتی به‌طور خاص، بحث شد. در این بخش به هدفهای حسابداری و بودجه‌ریزی دولتی و چرایی این نظام در پرتو استفاده‌کنندگان اطلاعات مالی دولت و نیازهای آنان پرداخته می‌شود.


مقدمه
همان‌طور که در قسمت قبل گفته شد، حسابداری فعالیتی سودمند و دارای هدف است و اطلاعاتی ارائه می‌کند که مشتری (استفاده‌کننده) داشته و جهت رفع نیاز آنان مفید باشد. لذا با تعریف استفاده‌کنندگان اطلاعات حسابداری و نیازهای آنان می‌توان هدفها و مقصدهای حسابداری را تعریف کرد. همان‌طور که در قسمت اوّل مقاله و در شکل 3 نشان داده شد، استفاده‌کنندگان نقش کلیدی در تعیین اجزای چارچوبهای مفهومی حسابداری در بخش دولتی و عمومی دارند، به‌طوری که بیشتر چارچوبهای مفهومی دولتهای ملی طی دهه 80 بر مبنای پارادایم استفاده‌کنندگان اطلاعات و نیازهای آنان تهیه شده ‌است. به‌دلیل اهمیت موضوع، در این بخش به تفصیل به این پارادایم (به اختصار، پارادایم استفاده‌کنندگان) پرداخته می‌شود. این مبحثها در هر دو سطح ملی و محلی1 ارائه شده است.


 
 
 
 
pcjava