پیشینهٌ مختصر حسابرسی در ایران
ساعت ٤:۳٤ ‎ب.ظ روز سه‌شنبه ۱٩ آبان ۱۳۸۸  

منبع اصلی: کتاب فلسفه حسابرسی

تالیف: دکتر یحیی حساس یگانه

حسابرسی به مفهوم نظارت و بازرسی، در ایران و اسلام به زمانی باز می گردد که منبعی (اعم از مالی یا غیر مالی) در جایی وجود داشته است. هرگاه انتقال ثروت مطرح شده، نوعی نظارت و بازرسی نیز با خود به همراه داشته است. خصوصاً نظارت حکومت بر اعضاء وکارکنان خود و تفتیش اعمال و رفتار والیان و ماٌمورین دولتی از دیرباز وجود داشته و شاید بتوان گفت سابقهٌ آن نزدیک و همراه سابقهٌ تشکیل جوامع اولیه و حکومتها است (حساس یگانه، 1384، ص69).


کلمات کلیدی: حسابرسی ،حسابرسی دولتی
 
گزارش حسابرسی عملیاتی دیوان محاسبات آمریکا- لاتین
ساعت ۸:۳٠ ‎ب.ظ روز سه‌شنبه ٥ آبان ۱۳۸۸  

                                                                                                                    GAO
United States General Accounting Office
Report to Congressional Committees
February 2001

 FOOD ASSISTANCE Performance Measures
 for Assessing Three WIC Services
GAO-01-339


 
 
 
 
pcjava