سر فصل حساب ها و ثبت عملیات حسابداری درآمدهای عمومی
ساعت ٦:٠۸ ‎ق.ظ روز شنبه ٦ تیر ۱۳۸۸  

شماره 31689/8276/54

تاریخ          30/8/1379

 ذیحسابی و اداره کل امور مالی

 در اجرای ماده 128 قانون محاسبات عمومی کشور سر فصل حساب ها و ثبت عملیات حسابداری درآمدهای قانونی در دفاتر ، صورت حساب دریافت و پرداخت ماهانه و نهائی و فرمهای عملکرد که طی نامه شماره 487/400/2 مورخ 25/8/79 به تائید دیوان محاسبات کشور رسیده است به شرح زیر جهت اجراء ابلاغ می گردد .


 
دستور العمل حسابداری اموال منقول غیر مصرفی
ساعت ٥:٥٩ ‎ق.ظ روز شنبه ٦ تیر ۱۳۸۸  

بسمه تعالی

 

ذیحسابی و اداره کل امور مالی

 

          در اجرای ماده (128) قانون محاسبات عمومی کشور ،" دستور العمل حسابداری اموال منقول غیر مصرفی در وزارتخانه ها ، موسسات دولتی و طرحهای تملک دارائی های  سرمایه ای " شامل سرفصل حسابها ، ثبت عملیات حسابداری اموال منقول و غیر مصرفی در دفاتر و صورتحساب دریافت و پرداخت ماهانه ، نهائی و صورت وضعیت مالی طرحهای تملک دارائی های سرمایه ای که طی نامه شماره 587/400/2 مورخ 22/8/1385 به تائید دیوان محاسبات کشور رسیده است ، برای اجراء ابلاغ میگردد :

درضمن از سرفصل حسابهای "دارائی ثابت" و "اموال جمهوری اسلامی ایران – دستگاه بهره بردار" که قبلاً در اجرای ماده 128 قانون محاسبات عمومی کشور ضمن دستورالعمل حسابداری شماره 31436/3901/54 مورخ 17/6/1381 تائید و ابلاغ گردیده است ، برای ثبت اموال غیر منقول استفاده شود و عاملین ذیحساب نیز بایستی حساب اموال منقول غیر مصرفی تحویلی به واحدهای تابعه را بر اساس دستورالعمل فوق در دفاتر و حسابهای واحدهای تابعه را بر اساس دستورالعمل شماره 6053/1034/54 مورخ 31/2/1375 نگهداری و ارائه نمایند .

سید ابوالفضل فاطمی زاده

معاون هزینه و خزانه دار کل کشور 

 


کلمات کلیدی: حسابداری دولتی
 
 
 
 
pcjava