طرح یک فوریتی اصلاح موادی از قانون دیوان محاسبات
ساعت ۸:٤٢ ‎ق.ظ روز چهارشنبه ۱٦ دی ۱۳۸۸  

تقویت یا تضعیف،کدام یک؟

1388/10/16

  روزنامه رسالت

محمدکاظم انبار لویی

 

 

 

طرح یک فوریتی اصلاح موادی از قانون دیوان محاسبات که یک فوریت آن در جلسه88/8/27 به تصویب مجلس محترم رسیده است، چونان شمشیر دو لبه ای است که می تواند فرصت اصلاح قانون دیوان محاسبات (نه فقط اصلاح موادی از آن) را به تهدید عالی ترین ارکان نظارتی و محکمه تخصصی مالی محاسباتی کشور تبدیل کند و نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی باید در تصویب نهایی چنین طرحی مرزهای تهدید و فرصت را در لابه لای مواد8 گانه چنین طرحی از هم بازشناخته تا نیت خیر تقویت و اصلاح به نتیجه تضعیف منتهی نشود. توجه و تدقیق در مراتب زیر مسیر بحرانی تهدیدات و فرصت های یک نهاد نظارتی و یک محکمه تخصصی مالی محاسباتی را نشان می دهد.


کلمات کلیدی: حسابرسی دولتی
 
 
 
 
pcjava