مسئولیت پاسخگویی و کنترل‌های داخلی در بخش عمومی
ساعت ٦:٢٦ ‎ق.ظ روز دوشنبه ۳۱ تیر ۱۳۸٧  

 جعفر باباجانی

 

 چکیده

دولت و شهرداری‌ها از مؤسسات برگ بخش عمومی محسوب می‌شوند و به همین جهت تشریح ویژگی‌های کنترل داخلی در این قبیل مؤسسات از اهمیت درخور ملاحظه‌ای برخوردار می‌باشد. مؤسسات بخش عمومی نظیر دولت و شهرداری‌ها برای تحقق اهداف قانونی و اجتماعی خود، دو نوع فعالیت جداگانه لیکن مرتبط با یکدیگر تحت عناوین فعالیت‌های از نوع بازرگانی و فعالیت‌های از نوع دولتی یا غیر بازرگانی انجام می‌دهد. ویژگی‌های محیط فعالیت‌های از نوع دولتی با ویژگی‌های محیط فعالیت‌های از نوع بازرگانی    ( اعم از آنکه توسط بخش عمومی یا بخش خصوصی انجام شود)، متفاوت است.


کلمات کلیدی:
 
 
 
 
pcjava