پاسخگویی در بخش عمومی و اطلاعات حسابداری
ساعت ۱٠:٥٥ ‎ب.ظ روز یکشنبه ٢٩ اردیبهشت ۱۳۸٧  
دکتر غلامرضا کردستانی

پاسخگویی عمومی لا‌زمه عملی کردن فرایند دموکراسی است و مکمل مدیریت دولتی محسوب می‌شود. این مفهوم  پاسخگویی عمومی، تصویری از امانتداری، وظیفه شناسی، عدالت، شفافیت، تلاش برای بهبود و شایستگی اخلا‌قی مدیران دولتی را ارائه می‌کند و ارتقای آن مدیران دولتی را در برابر انتقادات مصون می­سازد و جلوه‌هایی از دموکراسی را به نمایش می‌گذارد. ابعاد پاسخگویی مدیران دولتی شامل پاسخگویی سازمانی، سیاسی، اداری، قانونی و حرفه‌ای است و پاسخگویی سیاسی برپیچیدگی پاسخگویی بخش عمومی در مقایسه با بخش خصوصی می‌افزاید. مدیران دولتی باید در پنج سطح  راهبرد، برنامه (اثربخشی)، عملکرد (کارایی و صرفه اقتصادی)، فرایند (برنامه‌ریزی، تخصیص و اداره امور) و التزام و مشروعیت (رعایت مقررات) پاسخگو باشند. تلاش برای افزایش سطح پاسخگویی در جامعه از طریق افزایش اطلا‌عات در دسترس عموم و به تبع آن افزایش سطح پاسخ‌خواهی مردم، انتظارات برای بهبود خدمات بخش عمومی را افزایش داده و فشار ناشی از آن منجر به اصلاح بخش عمومی می‌شود.


 
حسابداری و حسابرسی دولتی و ارتباط آنها با پاسخگویی
ساعت ٧:۳٢ ‎ب.ظ روز پنجشنبه ٢٦ اردیبهشت ۱۳۸٧  

حسابداری فرایندی است برای تهیه  و تولید  اطلاعات برای استفاده کننده گانی که برای تصمیم گیری  جهت افزایش ثروت نیاز به آن اطلاعات  دارند ولی نباید فراموش کرد که حسابداری هدف دیگری هم دارد  وآن هم فراهم کردن زمینه پاسخگویی است  که نشات گرفته از حق دانست صاحبان سرمایه است.  این هدف حسابداری بیشتر در موسسات عمومی و دولتها مد نظر قرار می گیرد.


 
شفافیت بودجه ای و نقش حسابداری دولتی
ساعت ٧:٢٦ ‎ب.ظ روز پنجشنبه ٢٦ اردیبهشت ۱۳۸٧  

در گزارشگری مالی بخش دولتی، بودجه نقشی اساسی دارد و گزارش عملکرد بودجه با هدف پاسخگویی دولتها تهیه می­شود. شفافیت برای این گزارش یک ویژگی کیفی است. یعنی اطلاعات به‌گونه­ای ارائه شود که بتوان با مشاهده آن به عملکرد واقعی دولت پی‌برد و فعالیتهای مختلف دولت را ارزیابی کرد. میزان پاسخگویی از دیرباز تحت تاثیر فشار برای پاسخ‌خواهی بوده است. هر اندازه ملت، مجلس، مطبوعات و مجامع حرفه­ای پاسخ دهی بهتری را خواهان باشند، دولت نیز در ارائه مطلوبتر اطلاعات و در نتیجه شفاف­سازی فعالیتهایش کوشاتر خواهد بود. امروزه جهانی­سازی و تاثیری که کشورها از وضعیت مالی برون مرزی خود می­گیرند مجامع بین‌المللی را نیز به گروه پاسخ­خواهان اضافه کرده است.


 
آیین‌نامه نحوه انتخاب حسابرس برای شرکت‌های دولتی
ساعت ٦:٢٥ ‎ب.ظ روز پنجشنبه ٢٦ اردیبهشت ۱۳۸٧  

وزارت امور اقتصادی و دارایی وزیران عضو کمیسیون اقتصاد در جلسه مورخ 8/11/1386 بنابه پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد تبصره (1) ماده واحده قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه‌ای حسابداران ذیصلاح به عنوان حسابدار رسمی ـ مصوب 1372ـ و با رعایت تصویب‌نامه شماره 164082/ت373هـ مورخ 10/10/1386، آیین‌نامه « نحوه انتخاب حسابرس برای شرکت‌های دولتی » را به شرح زیر تصویب نمودند:


کلمات کلیدی: حسابرسی دولتی
 
انتشار پیشنویس بیانیه استاندارد حسابداری دولتی
ساعت ٧:۳۱ ‎ق.ظ روز جمعه ٢٠ اردیبهشت ۱۳۸٧  

هیئت استانداردهای حسابداری دولتی امریکا (GASB) پیشنویس بیانیه استاندارد «گزارشگری مانده وجوه و تعاریف نوع وجوه دولتی» را منتشر ساخت. هدف از این بیانیه بهبود سودمندی اطلاعات ارائه شده درباره طبقه­بندیهای مانده وجوه و همچنین روشن ساختن تعاریف انواع وجوه دولتی می­باشد. این بیانیه برای صورتهای مالی که تاریخ آغاز دوره مالی آنها بعد از 15 ژوئن 2010 است، به کار گرفته خواهد شد.


کلمات کلیدی: حسابداری دولتی
 
شعر مهر خوبان
ساعت ۱۱:٢٥ ‎ب.ظ روز یکشنبه ۸ اردیبهشت ۱۳۸٧  

برای خوندن شعرها بر روی ادامه مطالب کلیک کنید.


کلمات کلیدی: شعر مهر خوبان
 
اولین مقاله حسابداری ایران در Elsevie
ساعت ۱۱:٤٧ ‎ب.ظ روز سه‌شنبه ۳ اردیبهشت ۱۳۸٧  

r

A genetic programming model for bankruptcy prediction:
Empirical evidence from Iran

توسط آقایان حسین اعتمادی - علی اصغر انوری رستمی -

 حسن فرج زاده دهکردی
 از دانشگاه تربیت مدرس تهران


کلمات کلیدی: مقاله لاتین
 
مقاله لاتین حسابرسی
ساعت ۱۱:٠٤ ‎ب.ظ روز سه‌شنبه ۳ اردیبهشت ۱۳۸٧  

 

 

Auditing standards, increased accounting

disclosure, and information asymmetry:

Evidence from an emerging market

 

Haiyan Zhou *

 

Department of Accounting and Business Law, College of Business Administration,

The University of Texas - Pan American, United States


کلمات کلیدی: مقاله لاتین
 
منابع کارشناسی ارشد حسابداری
ساعت ۱٠:٢٥ ‎ب.ظ روز سه‌شنبه ۳ اردیبهشت ۱۳۸٧  

 

 


کلمات کلیدی: حسابداری
 
معامله مبتنی بر اطلاعات نهانی از منظر حسابرسان داخلی
ساعت ۱٠:٠٩ ‎ب.ظ روز سه‌شنبه ۳ اردیبهشت ۱۳۸٧  

 

هدف این تحقیق این است که چگونه و چه زمانی حسابرسان داخلی به غیر قانونی و غیر اخلاقی بودن فعالیتهای معامله مبتنی بر اطلاعات نهانی پی برده و استنباطهایشان را در رابطه با مجازاتهای مناسب در مورد این فعالیتها ارزیابی می کنند.

جهت آگاهی بیشتر جامعه حسابرسی داخلی از تفاوتهای بین شرکتها از نظر خط مشی های مهم  فعالیت های تجاری سهام توسط کارکنان ، اطلاعاتی از خط مشی شرکتهای پاسخ دهندگان بدست آمده است.


کلمات کلیدی: حسابرسی
 
مراقبت حرفه ای حسابرسی
ساعت ٥:٤۳ ‎ب.ظ روز یکشنبه ۱ اردیبهشت ۱۳۸٧  

خلاصه فصل دهم کتاب فلسفه حسابرسی -مراقبت حرفه ای حسابرسی

مهراب کریمی شهرکی
سازگاری مستمر یک حرفه و تغییرات محیط اجتماعی آن با روشها و رویه های مورد  عمل، نیاز به تغییر ، اصلاح و یه هنگام رسانی مستمر روابط آن حرفه با صاحبکاران و دیگران دارد. مشکل افراد غیر حرفه ای در درک امکانات و محدودیت های یک حرفه نیز نقش مهمی در دشوار ساختن و استمرارتعیین مسئولیتهای مشخص دارد.عامل دیگر ، عدم تمایل کارورزان در توجه به این مشکل است.کارورزان که فرصتهای خوبی برای ارائه خدمات به صاحبکاران دارند و ممکن است در همان زمان با دادخواهی بسیار وقت گیری  در مورد نتایج کار حرفه ای خود با ذی نفعان روبرو شوند.در این شرایط از او انتظار می رود که با همکاران خود در کمال خونسردی ،همفکری کرده و مشکل مذکور را به صورت واقع بینانه و فلسفی حل و فصل کند، بویژه در زمانی که نتایج دادخواهی مستقیما به زیان او باشد.


کلمات کلیدی: حسابرسی
 
 
 
 
pcjava